DISCLAIMER

Ethnasia wijst alle garanties af met betrekking tot de informatie die op deze website of op andere aan deze site "gelinkte" sites wordt aangeboden, met inbegrip van alle uitdrukkelijke of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval is Ethnasia aansprakelijk voor enige directe, incidentele, speciale, indirecte, gevolgschade of bestraffende schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens, bedrijfsonderbreking, omzet of winst, hetzij in een contract, door nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van, of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, de nauwkeurigheid, geschiktheid of prestaties van deze informatie, zelfs indien Ethnasia uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.